Posłuchaj powiedz

Jest to szczególne spotkanie dyrektorów odpowiedzialnych za finanse, ich szefów i partnerów z zarządów oraz ekspertów i coachów z nimi, którego uczestnicy wspólnie z panelistami zastanowią się nad kierunkiem rozwoju zawodu i stanowiska dyrektora finansowego w kontekście najważniejszych trendów cywizacyjnych, biznesowych, technologicznych, zmian modeli biznesu, a także zmian naszych postaw życiowych.

Spotkanie będzie rozmową, prowadzącą nas i do ogólniejszej refleksji, i do wskazania konkretnych dobrych praktyk, które pozwolą wykonywać ten zawód, osiągając satysfakcję zawodową i prywatną oraz szacunek właścicieli firm, inwestorów, partnerów.


- Co przesądza o skuteczności w biznesie? Czy może mądrość – chęć i zdolność oglądu spraw z wielu punktów widzenia – właśnie szkodzi nastawieniu na wynik firmy czy wartość biznesu?

- Czy mądrość finansisty to przekraczanie naturalnych skłonności na tym stanowisku: dostrzegania przede wszystkim negatywnych scenariuszy, niechęci do eksperymentowania, stawiania barier "nie da się", krótkoterminowych wskaźników? Czy mądrość polega właśnie na odrzuceniu pokusy wychodzenia poza tę rolę?

- Czy mądrość to dojrzałość do przyjmowania również złych wiadomości, wielokrotnej odmowy, porażek bez straty motywacji?

- Czy cyfryzacja procesów w biznesie wymaga od CFO zmiany punktu ciężkości własnych kwalifikacji z finansowych na cyfrowe? To pytanie staje się szczególnie ważne w czasach coraz powszechniejszego outsourcingu funkcji księgowej i kadrowej.

- Czy cyfryzacja biznesu wytwarza potrzebę nie tyle kompetencji cyfrowych, co jeszcze pilniejszą potrzebę umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, przywódczych?

- Czy mądry szef działu finansów to wybitny finansista czy raczej lider swojego zespołu? W jakich sytuacjach wychodzi z nas cham, w jakich pan, a w jakich po prostu specjalista? Jak wydobyć się z konwencji narzucanej przez kulturę, historię, wychowanie?

Przerwa na obiad.

- Co tak naprawdę oznacza „bycie twarzą biznesu”, czy i jak na tą rolę wpływają oczekiwania, funkcje i zadania pełnione przez CFO i obszary finansowe wewnątrz organizacji? Czy i w jaki sposób ogólny kontekst organizacji, z jej kulturą i wewnętrznymi sieciami powiązań kształtuje postawy/ cechy CFO jako twarzy biznesu?

- Jak zmieniają się oczekiwania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych wobec roli CFO w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza na tle zdarzeń zachodzących w toku czwartej rewolucji przemysłowej (masowe przetwarzanie danych, data lakes, big data, IoT”) – wszystko przyprawione aspektem zawirowań i kryzysów finansowych, obniżenia prestiżu funkcji finansowych spowodowanego utratą zaufania (kryzys wiarygodności)?

- Czy i jak CFO powinien angażować się w funkcje negocjacyjne? Czy jest lub czy powinien być wyposażony w kompetencje „negocjatora uniwersalnego” i wyznaczać standardy dla procesów negocjacyjnych, czy powinien negocjować tylko w swoich obszarów funkcjonalnych?

Omówienie pomysłu spółdzielni Fabryka i3 realizującej projekty biznesowe środowiska wokół społeczności dyrektorów Business Dialog.

Mówcy

Partnerzy

Formularz rejestracji

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Pobierz formularz

Event Location

Centrum Nowy Świat

ul. Nowy świat 58
Warszawa
Sprawdź dojazd